Programmabegroting 2020

Inleiding

Vertrouwen, openheid, duurzaamheid en trots zijn de uitgangspunten van hoe wij als college willen besturen. Dit credo, dat we aan het begin van onze termijn hebben uitgesproken, staat voor ons nog steeds als een huis. Vanuit dit credo hebben wij de begroting 2020 opgesteld.

In deze begroting leest u welke plannen wij voor 2020 hebben. Plannen waarbij wij de uitgangspunten van de Kadernota hebben vertaald in deze begroting. 2020 staat in het teken van keuzes maken op basis van meer inzicht. Keuzes om de dreigende tekorten samen met u op te lossen. In de staat van de gemeente leest u hierover meer.

De begroting 2020 is onderverdeeld in vier domeinen:

Inwoner en bestuur
Ruimte en economie
Samenleving en gezondheid
Leefomgeving en duurzaamheid

Inwoner en bestuur
Dienstverlening die inwoners ervaren als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar: dát is waar we in 2020 nog meer naar streven. Bijvoorbeeld door de klantenservice verder te professionaliseren. En de feedback die de klantenservice krijgt goed te gebruiken om onze dienstverlening en processen verder te verbeteren. Maar bijvoorbeeld ook door de mogelijkheden van de persoonlijke internet pagina verder uit te breiden.

Ruimte en economie
Onze inzet voor woningbouw werpt zijn vruchten af. We koersen af op het bouwen van 300 woningen per jaar. Om dit vol te houden, blijven we oog houden voor ontwikkelingen zoals de stikstofproblematiek. Bestuurlijk en ambtelijk gaan we ons op landelijk niveau bemoeien met deze discussie. We zijn trots op onze agrarische sector en blijven dan ook ruimte bieden aan agrarische ondernemers voor innovatie en groei. Als die wordt beperkt door de stikstofproblematiek spant de gemeente Schagen zich in om hier samen een oplossing voor te vinden.
Als gemeente lopen we voorop in het werken met de nieuwe Omgevingswet. Wij zijn bijvoorbeeld bezig met de Omgevingsvisie, maar ook met al onze bestemmingsplannen omzetten in één omgevingsplan. Hierbij kunnen inwoners met kleine wijzigingen meeliften, zodat zowel zij als wij kosten besparen.
Dat het goed gaat met de economie, merken we ook in onze gemeente. Er zijn minder lege bedrijfspanden en we verwachten dat er behoefte is aan uitbreiding op andere bedrijfsterreinen, zoals in Waarland en Warmenhuizen. Daarnaast verwachten we dynamiek rondom de Energy & Health Campus in Petten door de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Pallas reactor, nieuwe laboratorium faciliteiten en het experience center.

Samenleving en gezondheid
In 2020 gaan we verder met de evaluatie van de 3 Decentralisaties (Wmo, Jeugdbeleid en Participatiewet): Wat gaat goed? Wat kan beter? en Waar gaan we ons op richten? Uiteindelijk willen we gerichte zorg bieden aan inwoners die dat écht nodig hebben. De uitkomst van de evaluatie vertalen we in een nieuw 3D Beleidsplan dat we voor de zomer van 2020 presenteren. Daarnaast ronden we voor de zomer van 2020 de Integrale Verordening af, die ons als gemeente zal helpen om samen met de klant te kijken wat op verschillende gebieden – werk en inkomen, jeugdhulp, Wmo – nodig is om op een passende en eerlijke manier hulp te bieden waar dat nodig is.

Leefomgeving en duurzaamheid
Net als vorig jaar staat ook 2020 in het teken van de basis op orde en ervoor zorgen dat er voldoende geld is voor het reguliere onderhoud van onze kapitaalgoederen. In 2020 voeren we verschillende projecten uit, waaronder de hoofdassen in Tuitjenhorn. Dit is een groot en ambitieus project, dat we over meerdere jaren uitvoeren. Regelmatig willen inwoners, bedrijven en instellingen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomgeving. Initiatiefnemers die dat willen, krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om dat zelf op te pakken.

In deze begroting kunt u lezen welke plannen wij nog meer voor 2020 hebben en hoe wij samen met inwoners, bestuur en organisatie bouwen aan een de mooie gemeente Schagen.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Joke Kruit,
Wethouder Financiën

ga terug