Programmabegroting 2020

Meerjarenoverzicht exploitatie

Meerjarenoverzicht exploitatie

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Domein

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Domein ruimte en economie

RE1

Algemeen

1.581

2.644

195

965

1.162

RE2

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

9.450

2.102

1.631

666

662

RE3

Bedrijven kunnen groeien

236

294

203

205

207

RE4

Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

601

414

357

256

263

Subtotaal

11.868

5.455

2.385

2.093

2.294

Domein samenleving en gezondheid

SG1

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

28.623

29.114

29.832

29.862

29.853

SG2

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

10.305

10.369

10.397

10.370

10.433

SG3

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

11.236

11.558

11.649

11.390

11.441

Subtotaal

50.164

51.042

51.878

51.623

51.726

Domein leefomgeving en duurzaamheid

LD1

Duurzame instandhouding van de leefomgeving

10.680

13.822

14.689

15.528

16.308

LD2

Ontwikkeling van de leefomgeving

LD3

Verduurzaming van de leefomgeving

6.267

5.340

5.469

5.582

5.696

Subtotaal

16.947

19.162

20.158

21.110

22.004

Domein inwoner en bestuur

IB1

Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

40.565

40.601

39.710

39.331

38.808

IB2

Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

185

238

338

238

238

Subtotaal

40.750

40.839

40.048

39.569

39.046

Oude kostenplaatsen

OUD1.1

Oude kostenplaatsen

Subtotaal

0

0

0

0

0

Totaal Lasten

119.729

116.498

114.470

114.394

115.070

Baten

Bedragen x € 1.000,-

Domein

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Domein ruimte en economie

RE1

Algemeen

2.003

2.243

2.243

2.221

2.221

RE2

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

12.409

2.300

1.950

1.456

837

RE3

Bedrijven kunnen groeien

29

RE4

Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

64

64

64

64

64

Subtotaal

14.505

4.607

4.257

3.740

3.122

Domein samenleving en gezondheid

SG1

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

9.680

9.442

9.442

9.442

9.442

SG2

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

571

571

571

571

571

SG3

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

6.066

7.057

6.933

6.837

6.809

Subtotaal

16.317

17.069

16.945

16.850

16.821

Domein leefomgeving en duurzaamheid

LD1

Duurzame instandhouding van de leefomgeving

537

519

519

519

519

LD2

Ontwikkeling van de leefomgeving

LD3

Verduurzaming van de leefomgeving

760

269

269

269

269

Subtotaal

1.297

788

788

788

788

Domein inwoner en bestuur

IB1

Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

91.034

92.513

94.712

93.978

95.355

IB2

Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

Subtotaal

91.034

92.513

94.712

93.978

95.355

Totaal Baten

123.153

114.977

116.702

115.357

116.086

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000,-

Domein

Begroting 2019

Begroting 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Resultaat voor bestemming

3.424

-1.521

2.233

962

1.016

Dotaties aan reserves

24.718

9.880

12.956

9.181

8.240

Onttrekkingen aan reserves

21.330

11.444

10.756

8.219

7.254

Saldo mutaties reserves

-3.388

1.564

-2.200

-962

-987

Resultaat na bestemming

36

43

33

1

29

ga terug