Programmabegroting 2020

Begroting in één oogopslag

Uitgaven (lasten) € 126.376 100.0 %
Inkomsten (baten) € 126.422 100.0 %