Programmabegroting 2020

Vennootschapsbelasting

In 2019 is duidelijk geworden dat  de opbrengsten van diverse afstromen (glas, papier, ijzer etc.) betrokken worden bij de vennootschapsbelasting. Hierdoor schatten wij in dat over 2020 voor een bedrag van ongeveer 500 euro worden aangeslagen.

ga terug