Programmabegroting 2020

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Samen met inwoners en bedrijven zorgen we voor de duurzame instandhouding van de leefomgeving. Wij zorgen ervoor dat we onze kapitaalgoederen zorgvuldig en op tijd onderhouden, beheren en vervangen. Daarmee zorgen we dat de openbare ruimte generatie op generatie in goede staat is en blijft.

In 2020 werken we onder andere aan:
1) De Basis op Orde
2) Het achterstallig onderhoud inhalen (inclusief vier specifieke projecten)
3) De overdracht van wegen van HHNK naar de gemeente

Regelmatig willen inwoners, bedrijven en instellingen de kwaliteit van de buitenruimte vergroten of nieuwe impulsen geven in de bereikbaarheid, vervoer, natuur en milieu. Ook wensen zij een (participatieve) bijdrage leveren aan een aantrekkelijker leefomgeving. Men wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomgeving. Zij krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om dat zelf op te pakken en uit te voeren.

In 2020 werken we onder andere aan:
1) De hoofdassen Tuitjenhorn
2) De vernieuwing van het skatepark in Muggenburg
3) Het (regionaal) mobiliteits- en bereikbaarheidsplan
4) De aanpak van de essentaksterfte
5) Het voortzetten van de groenimpuls en het project ‘Bollen en bijen’

Door de klimaatverandering, het opraken van fossiele brandstoffen en de toenemende schaarste van grondstoffen is de samenleving - en daarmee ook de gemeente – gedwongen te zorgen voor  een verduurzaming van de leefomgeving. Als gemeente zijn we gestart met een serieuze verandering op het gebied van energie en warmte door zelf voorop te lopen in de ledverlichting in de openbare ruimte en ons elektrisch aangedreven wagen- en machinepark. We zullen de leefomgeving klimaat-adaptief inrichten en de economie zal circulair moeten functioneren.

In 2020 werken we onder andere aan:
1) De Regionale energie strategie(RES)
2) Gasloze en energieneutrale woningen
3) Beleid klimaatadaptatie maken
4) Afval- en recycleplan maken

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 26.293.642

20,7 %

Baten

€ 6.084.806

4,8 %

ga terug