Programmabegroting 2020

Onvoorzien

In de begroting 2019 is een post onvoorzien opgenomen van € 18.344,-. Gezien de stand van de begroting 2020 is in afwijking van de in de verordening 212 opgenomen € 1,00 per inwoner, het bedrag verlaagd tot € 18.344.

ga terug