Programmabegroting 2020

Domein samenleving en gezondheid

Domein samenleving en gezondheid

Deze raadsperiode zetten we vooral in op continuering en bestendiging van het beleid binnen het sociaal domein en de uitvoering daarvan. Daarbij is belangrijk om in beeld te krijgen wat we willen continueren en bestendigen en hoe we dat doen binnen de beschikbare middelen. Daartoe zijn we in 2019 gestart met de evaluatie van de 3 Decentralisaties (Wmo, Jeugdbeleid en Participatiewet): Wat gaat goed? Wat kan beter? en Waar gaan we de focus op leggen? Uiteindelijk gaat het erom dat we gerichte zorg bieden aan degene die dat écht nodig hebben.
Dit wordt vertaald in een nieuw 3D Beleidsplan 2021-2025 dat voor de zomer 2020 gepresenteerd wordt.

Daarbij gaat het werken met de Integrale Verordening het wijkteam helpen om samen met de klant te kijken wat op de verschillende leefgebieden: werk en inkomen, jeugdhulp en Wmo nodig is, om het gewenste effect te bereiken. Daarbij worden de verschillende mogelijkheden onderzocht en wordt waar mogelijk de gemeenschap betrokken en wordt de hulp op passende en eerlijke wijze geboden.
Ook het traject om te komen tot een Integrale Verordening wordt voor de zomer 2020 afgerond, waarna de implementatie plaatsvindt.

Het accommodatiebeleid wordt geëvalueerd en zullen we in 2020 herijken.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 53.006.757

41,7 %

Baten

€ 18.360.419

14,6 %

ga terug