Programmabegroting 2020

Domein ruimte en economie

Domein ruimte en economie

Wij zijn trots op onze vele diverse bedrijven, onze verschillende sterke dorpskernen en onze toeristische parels. Binnen het Domein ruimte & economie werken we aan de programmalijnen "wonen, bedrijvigheid en toerisme". Dit doen we samen met de bewoners, ondernemers en bezoekers. Wij willen dat iedereen in onze gemeente hier zo prettig mogelijk woont, werkt of verblijft.

Wij hebben speciale aandacht voor ontwikkelingen rond de stikstofproblematiek en werken en denken met het Rijk mee om hier oplossingen voor te zoeken. We spannen ons zoveel als mogelijk in om stagnatie van ruimtelijke ontwikkelingen te voorkomen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 5.427.732

4,3 %

Baten

€ 6.620.481

5,3 %

ga terug