Programmabegroting 2020

Domein inwoner en bestuur

Domein inwoner en bestuur

Vertrouwen, openheid, duurzaamheid en trots is ons credo. Samen maken wij de gemeente nog beter. Inwoners ervaren onze excellente dienstverlening nog meer als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar.

De gemeente is er voor de bewoners; samen kunnen we het beter dan alleen.
Inwoners kunnen waarde en kwaliteit aan hun leefomgeving toevoegen.

Inwoners krijgen een transparante uitleg wanneer zaken niet mogelijk, of juist verplicht zijn. Wij zijn direct aanspreekbaar op onze acties.

In dit domein leest u hoe we de volgende onderwerpen in de praktijk gaan brengen:

  • dienstverlening,
  • participatie,  
  • een doelmatige bedrijfsvoering,
  • een gezond en haalbaar financieel beleid.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 42.368.096

33,3 %

Baten

€ 95.038.287

75,4 %

ga terug